Vragenlijsten Fysiotherapie

Menu
Inloggen

Digitaal meten? 
Vragenlijsten (pdf)
KNGF Richtlijnen 
Links 
Contact 
Therapeuten
Dhr. A. Therapeut
Dhr. B. Therapeut
Dhr. C. Therapeut
Mw. D. Therapeut
Mw. E. Therapeut
Mw. F. Therapeut
Adres
Gezondheidscentrum de Roerdomp

Kauwenhof 12
3435 SN NIEUWEGEIN
Telefoon: 030-6040414
Aangesloten bij

MFA Pouw Solutions
Digitaal meten?

Uitkomstindicatoren, zoals de mate waarin pijnklachten en beperkingen in het fysiek functioneren veranderen door de fysiotherapeutische behandeling kunnen in kaart gebracht worden met behulp van meetinstrumenten. Het gebruik van meetinstrumenten is een middel om aan patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars inzicht te verschaffen in de meerwaarde van de behandeling.
Daarnaast wordt het gebruik van meetinstrumenten steeds meer gezien als een belangrijk onderdeel van ‘good clinical practice’ en het fysiotherapeutisch ‘decision-making proces’. 

Buiten papieren vragenlijsten bevat Fysiovragenlijst.nl ook veel digitale vragenlijsten. Deze worden door de patient vanaf bijvoorbeeld thuis ingevuld en de resultaten worden opgeslagen in een database. Vanuit de database kan eenvoudig een analyse van de verschillende scores worden uitgevoerd, waardoor de effectiviteit van uw handelen inzichtelijk en objectief wordt gemaakt.
Door het gedigitaliseerd aanbieden van vragenlijsten en de berekening softwarematig te laten plaatsvinden wordt tegemoet gekomen in het gebruiksgemak en efficiëntie voor het toepassen van vragenlijsten in de fysiotherapeutische zorgverlening.

Klik op onderstaande link voor het bekijken van een presentatie over Fysiovragenlijst.nl
of neem contact met ons op!

Presentatie.ppt (2.4 Mb)